Агенция ГРУП АКТИС България . AGAB Начало за нас издания Контакт Английски

издания

Списание "ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ"

От началото на 2005г. АГЕНЦИЯ ГРУП АКТИС БЪЛГАРИЯ е издател на списание “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ”. До 2012г. в партньорство с БДЖ, а след това като самостоятелен издател. Основано през 1896г., то е единственото специализирано списание в България в този сектор, историческо е за страната и се издава от нас с отговорност към националните приоритети на държавата в областта на релсовия и жп транспорт.

Списанието излиза 10 пъти годишно; обем - 54 страници, вкл. резюмета на английски език.
Разпространява се в страната и в чужбина.


Абонати на списанието са големите държавни жп компании – БДЖ, НКЖИ, ТСВ и техните служители; български и чуждестранни фирми, чиято дейност е свързана с железниците; министерствата; повечето посолства на територията на РБългария; всички международни институции и организации в Европа, ангажирани с проблемите на транспорта, както и частни лица.
Изданието участва в международни железопътни изложби и конференции.

Публикуването на реклама на страниците на списанието дава възможност на Рекламодателя да представи своя продукт пред една достатъчно широка аудитория и да привлече вниманието към него на водещите институции в сферата на транспорта както у нас, така и в ЕС.

© 2007 AGAB. All rights reserved